Info

Piren Live är ett evenemang anpassat utifrån rådande restirktioner kring Covid-19. Vi vill skapa fina konsertupplevelser med stor sännvid över flera musikgrene. Piren Live arrangeras av Audio Blix AB. Vi sammarbetar med Olssons Brygga, Arvika konsertförening, Produktionsbolaget Jubel samt andra företag och organisationer. 

Piren Live har mottagit bidrag från Kulturrådet.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

KONTAKUPPGIFTER


Vill ni komma i kontakt med oss. Maila eller ring: